Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баянхонгор

Бямба

2018-09-22
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
хасах

Байдраг

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Бага зэргийн цас
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
хасах

Галуут

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Бага зэргийн цас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
хасах

Баянбулаг

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Бага зэргийн цас
9м/с
хасах

Баянцагаан

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с
хасах

Жинст

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Хориулт

Бямба

2018-09-22
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Баянговь

Бямба

2018-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с
хасах

Эхийн гол

Бямба

2018-09-22
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
хасах

Баацагаан

Бямба

2018-09-22
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Гурванбулаг

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Бага зэргийн цас
9м/с
хасах

Баянлиг

Бямба

2018-09-22
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с
хасах

Баян-Өндөр

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Бөмбөгөр

Бямба

2018-09-22
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
хасах

Бууцагаан

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Бага зэргийн цас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с
хасах

Бодь

Бямба

2018-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Хүрээмарал

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Бага зэргийн цас
11м/с
хасах

Эрдэнэцогт

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Бага зэргийн цас
9м/с
хасах

Шаргалжуут

Бямба

2018-09-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2018-09-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-09-24
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2018-09-25
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Лхагва

2018-09-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Бага зэргийн цас
9м/с
хасах