Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баянхонгор - Баянхонгор хот (Станц: Баянхонгор)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Хур тунадас
13м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Хур тунадас
10м/с
хасах

Баянхонгор - Жаргалант сум (Станц: Байдраг)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
9м/с
хасах

Баянхонгор - Галуут сум (Станц: Галуут)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
12м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
10м/с
хасах

Баянхонгор - Баянбулаг сум (Станц: Баянбулаг)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Баянцагаан сум (Станц: Баянцагаан)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Эхийнгол сум (Станц: Жинст)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Богд сум (Станц: Хориулт)

Ням

2021-04-11
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Баянговь сум (Станц: Баянговь)

Ням

2021-04-11
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Эхийнгол сум (Станц: Эхийн гол)

Ням

2021-04-11
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Баацагаан сум (Харуул: Баацагаан)

Ням

2021-04-11
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Баянхонгор - Гурванбулаг сум (Харуул: Гурванбулаг)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Баянлиг сум (Харуул: Баянлиг)

Ням

2021-04-11
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Баян-Өндөр сум (Харуул: Баян-Өндөр)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Баянхонгор - Бөмбөгөр сум (Харуул: Бөмбөгөр)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Хур тунадас
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Хур тунадас
10м/с
хасах

Баянхонгор - Бууцагаан сум (Харуул: Бууцагаан)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Жинст сум (Харуул: Бодь)

Ням

2021-04-11
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Баянхонгор - Хүрээмарал сум (Харуул: Хүрээмарал)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Баянхонгор - Эрдэнэцогт сум (Харуул: Эрдэнэцогт)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
9м/с
хасах

Баянхонгор - Эрдэнэцогт сум (Харуул: Шаргалжуут)

Ням

2021-04-11
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с

Даваа

2021-04-12
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
10м/с
хасах