Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баянхонгор - Баянхонгор хот (Станц: Баянхонгор)

Ням

2022-06-26
Шөнө
12 53
O
CF
Бороо
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Жаргалант сум (Станц: Байдраг)

Ням

2022-06-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Галуут сум (Станц: Галуут)

Ням

2022-06-26
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Баянбулаг сум (Станц: Баянбулаг)

Ням

2022-06-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Баянцагаан сум (Станц: Баянцагаан)

Ням

2022-06-26
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянхонгор - Эхийнгол сум (Станц: Жинст)

Ням

2022-06-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянхонгор - Богд сум (Станц: Хориулт)

Ням

2022-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянхонгор - Баянговь сум (Станц: Баянговь)

Ням

2022-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Эхийнгол сум (Станц: Эхийн гол)

Ням

2022-06-26
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
35 95
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
36 96
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
37 98
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
37 98
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянхонгор - Баацагаан сум (Харуул: Баацагаан)

Ням

2022-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянхонгор - Гурванбулаг сум (Харуул: Гурванбулаг)

Ням

2022-06-26
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Баянлиг сум (Харуул: Баянлиг)

Ням

2022-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Баян-Өндөр сум (Харуул: Баян-Өндөр)

Ням

2022-06-26
Шөнө
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
11м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянхонгор - Бөмбөгөр сум (Харуул: Бөмбөгөр)

Ням

2022-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Бууцагаан сум (Харуул: Бууцагаан)

Ням

2022-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Жинст сум (Харуул: Бодь)

Ням

2022-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
34 93
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Хүрээмарал сум (Харуул: Хүрээмарал)

Ням

2022-06-26
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Эрдэнэцогт сум (Харуул: Эрдэнэцогт)

Ням

2022-06-26
Шөнө
9 48
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянхонгор - Эрдэнэцогт сум (Харуул: Шаргалжуут)

Ням

2022-06-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бороо
9м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2022-06-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-06-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-06-29
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-06-30
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах