Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Баянхонгор

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Байдраг

Ням

2020-01-19
Шөнө
-38 -36
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-35 -31
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-34 -29
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-39 -38
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Галуут

Ням

2020-01-19
Шөнө
-33 -27
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-32 -25
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Баянбулаг

Ням

2020-01-19
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Баянцагаан

Ням

2020-01-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Жинст

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Хориулт

Ням

2020-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Баянговь

Ням

2020-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Эхийн гол

Ням

2020-01-19
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Баацагаан

Ням

2020-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Гурванбулаг

Ням

2020-01-19
Шөнө
-40 -40
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-39 -38
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-39 -38
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-39 -38
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-40 -40
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Баянлиг

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Баян-Өндөр

Ням

2020-01-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Бөмбөгөр

Ням

2020-01-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Бууцагаан

Ням

2020-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Бодь

Ням

2020-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Хүрээмарал

Ням

2020-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Эрдэнэцогт

Ням

2020-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Шаргалжуут

Ням

2020-01-19
Шөнө
-30 -22
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-20
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2020-01-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2020-01-22
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-31 -23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах