Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

Есөн-Эрдэнэ зах (Баянхонгор - Баянхонгор хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 17.9 0.0 0.0 148.2 21.6 109.4 553.0 0.0
2014 51.7 0.0 2.3 113.2 27.8 17.3 617.5 0.0
2016 17.6 0.0 0.0 254.3 31.2 12.6 711.1 0.0
Магнай трейд (Баянхонгор - Баянхонгор хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.2 0.0 0.7 64.0 23.2 241.1 467.9 0.0
2014 43.3 0.0 0.7 197.1 24.7 41.7 886.1 0.0
2016 22.9 0.0 1.8 359.8 20.3 15.4 931.3 0.0
Бохир орох (Баянхонгор - Баянхонгор хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.5 0.0 2.7 161.1 23.8 254.1 460.9 0.1
2014 15.4 0.0 0.0 126.0 27.6 29.0 655.3 0.6
2016 17.7 0.0 12.0 123.3 26.3 18.6 587.8 0.0
Дэлгэрэх зах (Баянхонгор - Баянхонгор хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 20.3 0.1 0.0 175.9 25.0 185.1 505.0 0.0
2014 13.9 0.7 0.0 170.8 28.4 24.0 609.8 0.6
2016 17.8 0.9 3.0 102.6 29.4 12.0 668.9 0.4