Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.16 8 0.017 0.005 -
2019.7.16 20 0.019 0.004 -
2019.7.16 20 0.019 0.004 -
2019.7.16 20 0.019 0.004 -
2019.7.16 20 0.019 0.004 -
2019.7.17 8 0.022 0.001 -
2019.7.17 20 0.017 0.002 -
2019.7.17 20 0.017 0.002 -
2019.7.17 20 0.017 0.002 -
2019.7.17 20 0.017 0.002 -
2019.7.18 8 0.014 0.001 -