Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.11.5 8 0.036 0.051 -
2018.11.5 14 0.05 0.015 -
2018.11.5 20 0.046 0.065 -
2018.11.6 8 0.043 0.055 -
2018.11.6 14 0.051 0.018 -
2018.11.6 20 0.042 0.061 -
2018.11.7 8 0.039 0.056 -
2018.11.7 14 0.061 0.019 -
2018.11.7 20 0.055 0.056 -
2018.11.12 8 0.047 0.051 -