Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.3.14 8 0.02 0.037 -
2019.3.14 14 0.028 0.04 -
2019.3.14 20 0.03 0.039 -
2019.3.15 8 0.035 0.042 -
2019.3.15 14 0.021 0.034 -
2019.3.15 20 0.023 0.039 -
2019.3.18 8 0.03 0.032 -
2019.3.18 14 0.019 0.029 -
2019.3.18 20 0.034 0.035 -
2019.3.19 8 0.028 0.03 -
2019.3.19 14 0.025 0.031 -
2019.3.19 20 0.035 0.057 -
2019.3.20 8 0.036 0.036 -
2019.3.20 14 0.032 0.039 -
2019.3.20 20 0.032 0.04 -
2019.3.21 8 0.041 0.044 -