Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.7.2 8 0.03 0.006 -
2018.7.2 20 0.03 0.002 -
2018.7.3 8 0.035 0.003 0.082
2018.7.3 20 0.038 0.005 -
2018.7.4 8 0.027 0.007 -
2018.7.4 20 0.031 0.004 -
2018.7.5 8 0.036 0.005 0.072
2018.7.5 20 0.037 0.003 -
2018.7.6 8 0.032 0.004 -
2018.7.6 20 0.032 0.002 -
2018.7.9 8 0.037 0.003 -