Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.1.9 8 0.063 0.076 -
2019.1.9 14 0.076 0.026 -
2019.1.9 20 0.083 0.087 -
2019.1.10 8 0.076 0.082 -
2019.1.10 14 0.088 0.024 -
2019.1.10 20 0.075 0.079 -
2019.1.11 8 0.08 0.078 -
2019.1.11 14 0.068 0.022 -
2019.1.11 20 0.085 0.072 -
2019.1.14 8 0.074 0.071 -
2019.1.14 14 0.087 0.028 -
2019.1.14 20 0.082 0.089 -
2019.1.15 8 0.069 0.08 -
2019.1.15 14 0.077 0.031 -
2019.1.15 20 0.083 0.081 -
2019.1.16 8 0.054 0.078 -