Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.9.14 8 0.04 0.021 -
2018.9.14 20 0.028 0.025 -
2018.9.17 8 0.036 0.029 -
2018.9.17 20 0.032 0.027 -
2018.9.18 8 0.039 0.028 0.063
2018.9.18 20 0.048 0.025 -
2018.9.19 8 0.023 0.011 -
2018.9.19 20 0.036 0.015 -
2018.9.20 8 0.041 0.019 0.097
2018.9.20 20 0.025 0.023 -
2018.9.21 8 0.033 0.018 -