Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.10 8 0.031 0.021 -
2019.10.10 14 0.014 0.005 -
2019.10.10 20 0.037 0.024 -
2019.10.11 8 0.018 0.003 -
2019.10.11 14 0.01 0.007 -
2019.10.11 20 0.029 0.03 -
2019.10.14 8 0.012 0.006 -
2019.10.14 14 0.021 0.007 -
2019.10.14 20 0.033 0.024 -
2019.10.15 8 0.015 0.01 -
2019.10.15 14 0.016 0.013 -
2019.10.15 20 0.036 0.04 -
2019.10.16 8 0.018 0.007 -
2019.10.16 14 0.019 0.01 -
2019.10.16 20 0.037 0.021 -
2019.10.17 8 0.013 0.007 -