Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.15 8 0.014 0.003 -
2019.8.15 20 0.025 0.01 -
2019.8.16 8 0.019 0.006 -
2019.8.16 20 0.02 0.005 -
2019.8.19 8 0.011 0.004 -
2019.8.19 20 0.014 0.01 -
2019.8.20 8 0.019 0.014 -
2019.8.20 20 0.017 0.003 -
2019.8.21 8 0.013 0.003 -
2019.8.21 20 0.022 0.008 -
2019.8.22 8 0.014 0.005 -