Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Баянхонгор (Баянхонгор - Баянхонгор хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.5.14 8 0.022 0.005 -
2019.5.14 20 0.014 0.005 -
2019.5.15 8 0.008 0.002 -
2019.5.15 20 0.017 0.004 -
2019.5.16 8 0.008 0.001 -
2019.5.16 20 0.014 0.013 -
2019.5.17 8 0.005 0.006 -
2019.5.17 20 0.016 0.01 -
2019.5.20 20 0.017 0.017 -
2019.5.21 8 0.008 0.003 -