Усны ажиглалтын 2018 оны 06-р сарын 25-ны өглөөний 08 цагын мэдээ