Анхааруулга мэдээ

АНХААРУУЛГА МЭДЭЭ:

АНХААРУУЛГА МЭДЭЭ:

 

Ойрын 2 хоногт нийт нутгаар салхи шуурга ихтэй, 30,31-нд нийт нутгаар сэрүүсхийг анхааруулж байна.

 

Баянхонгор аймгийн УЦУОШТөв Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтэс