Анхааруулга мэдээ

Анхааруулга мэдээ:

Ойрын өдрүүдэд уулархаг нутгаар түр зуурын бороо орохыг

анхааруулж байна.