Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

/2019 оны 6 р сарын 3-аас    6-р сарын 7 ны өдрийг хүртэлх 5 хоногт /

Баянхонгор хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10,/ агууламжийг тодорхойллоо.

           
Баянхонгор хотын агаарын төлөв байдал
Хүхэрлэг хий                /мкг/м3/ 6 сарын 05 өдөр 6 сарын 06 өдөр 6 сарын 7 өдөр 5сарын 29 өдөр 5 сарын 30 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.003 0.001 0.001 0.004 0.001
14 цагийн хэмжилт      

 

 
20 цагийн хэмжилт 0.002 0.005 0.005 0.002 0.011
MNS 4585 :2016 стандарт 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
           
           
Азотын давхар исэл    /мкг/м3 / 6 сарын 07 өдөр 6 сарын 03өдөр 6 сарын 04 өдөр 6 сарын 5өдөр 6сарын 6 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.003 0.011 0.003 0.003 0.003
14 цагийн хэмжилт          
20 цагийн хэмжилт

 

 

0.006 0.020 0.008 0.008
MNS 4585 :2016 стандарт 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
           
           
РМ10 тоосонцор                    /мкг/м3/          
8 цагийн хэмжилт          
MNS 4585 :2016 стандарт 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100