Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

/2019 оны 8 р сарын 19 -аас    8-р сарын 24  ны өдрийг хүртэлх 5 хоногт /

Баянхонгор хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM10,/ агууламжийг тодорхойллоо.

           
Баянхонгор хотын агаарын төлөв байдал
Хүхэрлэг хий                /мкг/м3/ 8 сарын 19 өдөр 8 сарын 20өдөр 8 сарын 21 өдөр 8 сарын 22 өдөр 8 сарын 16 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.004 0.014 0.003 0.005 0.006
14 цагийн хэмжилт      

 

 
20 цагийн хэмжилт 0.010 0.003 0.008    
MNS 4585 :2016 стандарт 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
           
           
Азотын давхар исэл    /мкг/м3 / 8 сарын 19 өдөр 8 сарын 20 өдөр 8 сарын 21 өдөр 8 сарын 22 өдөр 8 сарын 16 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.011 0.019 0.013 0.014 0.019
14 цагийн хэмжилт          
20 цагийн хэмжилт

0.014

 

0.017 0.022   0.020
MNS 4585 :2016 стандарт 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
           
           
РМ10 тоосонцор                    /мкг/м3/          
8 цагийн хэмжилт          
MNS 4585 :2016 стандарт 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100