Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

Баянхонгор хотын өнгөрсөн 7 хоногийн агаарын чанарын төлөв

/ 2020 оны 03 р сарын 30-аас    04 р сарын 03 ны өдрийг хүртэлх 5 хоногт /

Баянхонгор хотын агаарт түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, тоосонцор /PM2,5,/ агууламжийг тодорхойллоо.

           
Баянхонгор хотын агаарын төлөв байдал
Хүхэрлэг хий                /мкг/м3/ 03 сарын 30 өдөр 03 сарын 31 өдөр

04 сарын 01 өдөр

04 сарын 02 өдөр 04 сарын 03 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.056 0.048 0.047 0.052  
14 цагийн хэмжилт 0.049 0.048 0.045

 

 
20 цагийн хэмжилт 0.060 0.052 0.057  

 

MNS 4585 :2016 стандарт 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450
           
           
Азотын давхар исэл    /мкг/м3 / 03 сарын 30 өдөр 03 сарын 31 өдөр 04 сарын 01 өдөр

04 сарын 02 өдөр

04 сарын 03 өдөр
8 цагийн хэмжилт 0.049 0.046 0.045 0.051  
14 цагийн хэмжилт 0.044 0.041 0.047    
20 цагийн хэмжилт

0.054

0.050 0.059    
MNS 4585 :2016 стандарт 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
           
           
РМ2.5 тоосонцор                    /мкг/м3/   03 сарын 30 өдөр 03 сарын 31 өдөр 04 сарын 01 өдөр 04 сарын 02 өдөр 04 сарын 03 өдөр
08 цагийн хэмжилт       0.022 0.036 0.043 0.036  
14 цагийн хэмжилт     0.100 0.033 0.024

 

 

 
20 цагийн хэмжилт

    0.014

0.147 0.041

 

 

   
MNS 4585 :2016 стандарт        0.100     0.100       0.100    0.100      0.100